[Chuyên đề] Quỹ đầu tư

Thời gian gần đây, kênh đầu tư quỹ mở được các nhà đầu tư cá nhân biết đến và quan tâm nhiều hơn. Dần dần, dòng tiền từ gửi tiết kiệm ngân hàng chuyển sang kênh đầu tư quỹ mở với kỳ vọng đạt mức lợi suất cao hơn.

Quỹ mở (open-ended fund) là quỹ đầu tư chứng khoán với cấu trúc mở. Nghĩa là quỹ phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư. Ở nước ngoài, quỹ mở còn được hiểu là quỹ tương hỗ (mutual fund).

quy dau tu 0

Quy mô tài sản của các quỹ đầu tư

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán (SSC), đến cuối tháng 3/2023 thị trường chúng ta có tổng cộng 99 quỹ đầu tư chứng khoán. Gồm 52 quỹ mở, 2 quỹ đóng, 32 quỹ thành viên, 12 quỹ ETF và 1 quỹ bất động sản. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 99 quỹ đạt gần 72 nghìn tỷ đồng, tương đương 3.2 tỷ đô.

Để đo lường quy mô của quỹ, người ta thường so sánh trên GDP quốc gia. So với các nước phát triển, quy mô quỹ của Việt Nam còn rất khiêm tốn, bằng 0.8% GDP (GDP 2022 đạt 409 tỷ USD). Điều này cũng có nghĩa là quỹ mở sẽ còn phát triển trong tương lai, khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

Bên dưới là biểu đồ tỷ lệ tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ tương hỗ trên GDP theo quốc gia trên thế giới.

quỹ đầu tư
. Nguồn reasearchgate.com

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

—-

fmarket banner 2